– Vi har fremmet krav overfor Babcock. Vi vil først og fremst sikre beredskapen, så får vi ta økonomien etter hvert, sier administrerende direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten HF torsdag.

Juell orienterte torsdag om beredskapssituasjonen sammen med fagdirektør Geir Tollåli og administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord. De tre er i Tromsø og har hatt møte med Babcock om situasjonen.

– Mange er opptatt av kostnader og fordeling av disse. Vi har fokus på kostnader også, men først og fremst beredskap, sier Juell videre.

Krav

I Luftambulansetjenestens avtale med Babcock heter det at oppdragsgiver kan kreve avkorting dersom leverandøren ikke er i stand til å utføre tjenesten i henhold til avtalen.

– Avkorting påløper med kr 10.000 per døgn per hendelse per base inntil forholdet er rettet, heter det blant annet.

Kravet kan være langt høyere.

Ettersyns- og vedlikeholdsoppgaver som til sammen medfører utmelding på mer enn tolv timer per kalendermåned per ambulansefly i døgnberedskap vil avkortes, heter det i avtalen. For fly i dagberedskap er denne grensen seks timer.

– Leverandør avkortes med kr 10.000 per påbegynte time etter at grensen er overskredet, inntil beredskapsbruddet opphører.

Nær en løsning

Vorland sier de er betrygget etter møtet med Babcock.

– Babcock har gått gjennom sine rutiner og er dessuten nærmere å finne årsaken til problemene med ambulanseflyene. De har gått grundig til verks, sier han.

Torsdag er det tre fly som ikke er i beredskap. Det er satt inn til sammen fem ekstrafly for å kompensere for dette.