Dokumentene opposisjonen har etterspurt i luftambulansesaken, viser at juristene mente virksomhetsoverdragelse ville innebære en risiko for rettslig etterspill.

De rødgrønne og KrF krevde tirsdag at regjeringen offentliggjorde dokumentene, som blant annet består av en juridisk vurdering av om det ville vært mulig med virksomhetsoverdragelse i luftambulansetjenesten.

- I strid med EØS

I et brev til flere stortingsrepresentanter onsdag formiddag skriver helseminister Bent Høie (H) at dokumentene er lagt ut på hjemmesiden til Luftambulansetjenesten.

Et av dokumentene de har etterlyst, er en betenkning helseforetaket Luftambulansetjenesten bestilte fra eksterne advokater om hvorvidt det kunne stilles krav om virksomhetsoverdragelse i anbudet, som ble vunnet av Babcock.

Det ville i så fall betydd at selskapet måtte overta Lufttransports flygere og teknikere, som ville fått samme lønns- og arbeidsvilkår som i dag.

Opposisjonen mener dette ville sikret at avgjørende kompetanse ville blitt med inn i det nye selskapet. Men Luftambulansetjenesten HF har ment at et slikt krav kunne være i strid med EØS-avtalen.

– Betydelig risiko

I konklusjonen i notatet som nå er offentliggjort, heter det at:

«Etter vår vurdering ville det innebåret en ikke ubetydelig risiko for rettslig utfordring dersom det var stilt krav om virksomhetsoverdragelse.»

Videre skriver advokatfirmaet Wikborg og Rein, som har utarbeidet notatet, at:

«Praksis fra EU-domstolen gjelder beskyttelse mot «sosial dumping». Denne praksisen gir ikke et klart svar på om det ville vært anledning til å stille et krav om virksomhetsoverdragelse for arbeidstakere hvor det var en reell fare for sosial dumping. Da pilotene er en høyinntektsgruppe, er vi usikre på hvor langt man kan strekke dette vernet for dem.»

Kritisk

Opposisjonen på Stortinget er kritisk til hvordan anbudsrunden har vært gjennomført, og er bekymret for tjenesten, men har foreløpig ikke klart å samle seg om noe krav til helseministeren om hvordan han bør følge opp saken.

En rekke piloter har sluttet i Lufttransport etter at de tapte anbudet. Selskapet har advart om at dersom flere slutter, vil det kunne true hele driften av den livsviktige tjenesten.