MÅ STILLE LØNNSKRAV: - Kanskje handler lønnsforskjellene blant annet om at menn er flinkere til å stille lønnskrav, sier Johanne Hagen (26), sykepleier og tillitsvalgt på Helsehuset i Tromsø.
Foto: Yngve Olsen

Sykepleier Johanne (26) og andre kvinner er i klart flertall i yrket. Men det er mennene som tjener best

Publisert