Streik vil ramme hurtigbåtene i Troms

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

5.000 ansatte innen buss, matvareindustri, spedisjon og en rekke bransjer tas ut i streik fra søndag om det ikke blir enighet mellom NHO, YS og LO.

For Troms sin del vil for eksempel besetningene på hurtigbåtene Kistefjell og Sollifjell som går mellom Tromsø og Harstad organiserte i Norsk Sjømannsforbund, og står på LOs liste over de som blir tatt ut i streik.

Skipsførerne og styrmennene på de samme båtene står i Norsk Skipsoffiserforbund. Også de tas ut.

Akkurat det samme gjelder fergen på strekninga Refsnes-Flesnes. Her er et utdrag av de øvrige bedriftene i Troms som vil merke en eventuell streik.

Anicura Dyresykehuset  Tromsø (dyrepleiere og klinikkassistenter).

Frisørkjeden Nikita både på Jekta og Nerstranda  og Tromså Hårstudio (frisøroverenskomsten)

Schenker avd Tromsø (Handel og Kontor og Norsk Transportarbeiderforbund)

Nortura avd Målselv (Handel og Kontor)

Bakehuset Nord-Norge (Handel og Kontor og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund - NNN)

Macks Ølbryggeri (NNN)

Diplom-Is Harstad (NNN)

Kone AS Tromsø (EL og IT)

Frost Kraftentreprenør avd Tromsø (EL og IT)

Tromsø Mekaniske (Fellesforbundet)

Meklingen, der AFP, krav om reise, kost og losji og tjenestepensjon står sentralt, begynner onsdag. Partene har frist for å komme til enighet innen midnatt lørdag 7. april.

– Vi har alltid som utgangspunkt at vi skal komme til enighet under en mekling, men vi har krevende tema på bordet, derfor forbereder vi oss også til streik dersom vi ikke skulle bli enige. På bordet ligger våre krav om en mer rettferdig pensjon og bedret kjøpekraft, og også krav knyttet til reise, kost og losji for utsendte arbeidstakere, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

LO varsler at de vil ta ut nærmere 29.000 medlemmer i streik søndag ved brudd, hvorav 7.868 er omfattet av Industrioverenskomsten. Det betyr at dersom det blir streik på kravene knyttet til reise, kost og losji, er det kun disse som vil bli tatt ut i streik. Blir det derimot streik på AFP, lønn eller tjenestepensjon, vil alle 29.000 bli tatt ut.

YS har varslet Riksmekleren om plassfratredelse for i underkant av 6.000 medlemmer tilknyttet forbundene Delta, Negotia, Parat, SAFE og YTF. Blant annet tar YS ut 1.300 bussjåfører i Oslo og omegn, Stavanger og Sandnes fra søndag om det ikke blir enighet.

– Vi skal gjøre vårt for å unngå storstreik, men det er ingen grunn til å legge skjul på at vi står overfor noen utfordringer når vi nå skal løse kompliserte spørsmål om både AFP og pensjon, sier Vegard Einan, leder for YS Privat.

Fakta om årets lønnsoppgjør:

* Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør, som betyr at det ikke bare skal forhandles om lønn, men at alle tariffavtalenes bestemmelser er åpne for revidering.

* Forhandlinger om lønn, en ny AFP-ordning, samt om krav knyttet til reise, kost og losji for ansatte som blir sendt på oppdrag, er ventet å bli de mest krevende sakene i årets forhandlinger.

* Først ute er oppgjøret i privat sektor mellom NHO og LO og YS. Offentlig sektor starter sine forhandlinger når privat sektor er ferdig.

* NHOs representantskap har vedtatt at det er rom for maksimalt 2,7 prosent lønnsøkning i år.

* Oppgjøret i privat sektor startet 12. mars med frist 22. mars, og endte med brudd.

* Riksmekleren overtar med meklingsoppstart onsdag 4. april og frist 7. april.

* Hvis det ikke blir enighet, har LO og YS varslet at nærmere 35.000 av deres medlemmer tas ut i streik fra søndag.

* LO og YS vedtok i år for første gang på ti år å gå for et samordnet oppgjør i motsetning til et forbundsvist oppgjør, som er normalen. Det innebærer at LO og NHO sentralt og YS og NHO sentralt forhandler, og at vedtakene blir bindende for alle forbundene i LO og YS.

* I tillegg kommer rundt 150 forbundsvise justeringsforhandlinger, såkalte forbundsvise sløyfer.

Artikkeltags