HK-tillitsvalgt Kristine Larsen, som er oppsagt fra jobben som organisasjonsarbeider i Norsk Arbeidsmandsforbund, mener oppsigelsen er ugyldig og går til rettssak mot fagforbundet.

Det er nettstedet Fri Fagbevegelse som utgis av stiftelsen LO Media, som melder dette først.

Larsen er organisasjonsarbeider i Norsk Arbeidsmandsforbunds avdeling 9 Nord, med kontorplass i Tromsø. 35-åringen er også valgt leder i Handel og Kontors region Nord-Norge, og nestleder i HK-klubben i Arbeidsmandsforbundet.

Massive anklager

Norsk Arbeidsmandsforbund kommer med massiver anklager om regelbrudd som Kristine Larsen skal ha gjort seg skyldig i.  At hun ikke har gjort det arbeidet hun skulle, at hun har nektet å utføre oppgaver, at hun gjentatte ganger har begått det arbeidsgiver kaller tillitsbrudd, og at hun har gått ut over sine fullmakter. Arbeidsgiveren hevder blant annet at hun ikke har reist rundt og besøkt medlemmer i den utstrekning som er forventet av henne. Det hevdes også at hun har hatt en rekke ulovlige fravær.

Larsen bestrider alle anklager mot henne, og mener de under enhver omstendighet ikke gir grunnlag for oppsigelse. Hun viser også til at hun har helseproblemer og familiære utfordringer som arbeidsgiveren ikke har tatt hensyn til.

Oppsigelsesprosessen synes å starte med et såkalt avklaringsmøte 9. september i fjor på Radisson Blue Hotell i Tromsø.

Kristine Larsen varslet før jul i fjor ledelsen i NAF om store samarbeidsproblemer mellom seg og sin nærmeste overordnede. Ifølge en epost fra NAF til Kristine Larsen har de tatt det opp med den det gjelder, hørt dennes versjon, og så lagt ballen død.

I en protokoll fra et forhandlingsmøte i februar hevdet Larsens rådgiver fra Handel og Kontor,  at det framstår som om NAF forsøker å bygge en sak mot Kristine Larsen. 4. mars mottok Kristine Larsen oppsigelsen.

Avviste tilbud

Under et forhandlingsmøte mellom partene i april, tilbød NAF et forlik som innebar at Kristine Larsen skulle få to måneders lønn mot å akseptere oppsigelsen. Tilbudet ble avvist.

I forrige uke sendte Larsens advokat, Hjallis Bakke, en stevning til Nord-Troms tingrett. Bakke hevder at oppsigelsen av Larsen er ugyldig. Dermed går det mot rettssak. Kristine Larsen fortsetter i jobben fram til saken er avgjort, slik loven gir henne rett til.

Kristine Larsen ønsker ikke å kommentere saken til Nordlys, men henviser til sin advokat Hjallis Bakke. Bakke sier han ikke har mer å si enn det han allerede har uttalt til HK-nytt.

Advokat Bakke uttaler at han tro på at han vil vinne fram i retten.

– Saken er prosedabel. Vi kan tilbakevise hovedtyngden av anklagene. Uansett er de ikke tilstrekkelige til å gå til oppsigelse. Høyesterett sier at terskelen for oppsigelse er høy, sier han til HK-Nytt.

Organisasjons- og personalansvarlig Bjørn Willadsen i Norsk Arbeidsmandsforbund ønsker ikke å kommentere saken.

– Dette er en personalsak. Vi har ingen kommentarer til den, sier han til HK-Nytt.