I fjor var jerven det dyret som førte til flest erstatninger etter tap av beitedyr i fjor, skriver Nationen. Hele 5.959 sauer og lam ble erstattet, 500 flere enn året før.

I 2019 ble bestanden av jerv i Norge beregnet til å være 334 voksne dyr.

Kvoten er fordelt på 30 jerv i Hedmark, tolv jerv i Oppland, 25 jerv i Finnmark, og 16 jerv i Nordland. I Troms er kvoten satt til 15 jerv, men deler av kvoten gjelder også for en del av Nordland. I Trøndelag og Møre og Romsdal er det satt en kvote på 32 Jerv, med en reservekvote på seks dyr. I Sør-Norge er kvoten satt til to dyr.

WWF Verdens Naturfond sendte tidligere i uken inn en klage til rovviltnemnda i Hedmark. De mener kvoten på 30 jerv i Hedmark er for høy. Også Naturvernfondet har uttrykt misnøye med kvoten i Hedmark.

– Rovviltnemnda har doblet hunndyrkvoten og totalkvoten fra hva de fikk anbefalt. Det har de gjort uten nye faglige og juridiske vurderinger, skriver Arnodd Håpnes, fagleder for naturmangfold i Naturvernfondet til Nationen.

Anbefalingen fra sekretariatet til rovviltnemnda var å sette en kvote på 16 jerver totalt, hvor maks ti kunne være hunndyr.