Linn og Jeanette har bare truffet hverandre én gang. Det var uansett nok til å forene krefter

Ikke alle var like effektive som disse to denne koronasommeren.