(Nordnorsk debatt)

Det var på hengende håret at forslaget om tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord ble vedtatt av styret. Saken er direkte bestilling fra statsråd Ingvild Kjerkol, som ga Helse Nord i oppdrag å vurdere funksjonsfordeling i helseregionen.

Når forslaget nå er vedtatt av styret, er det i stor grad fortjenesten til administrerende direktør Marit Lind og styreleder Renate Larsen.

De holdt hodet kaldt i et merkelig, virkelighetsfjernt styremøte.

Lenge så det nemlig ut som om dette møtet ikke hørte hjemme i et konferanserom på Grand Hotell.

Men heller på scenen på Hålogaland Teater som en tragikomedie i fire akter.

Saken som ble lagt frem av administrerende direktør Marit Lind har ført til stort engasjement i Nord-Norge. Den peker på noen smertefulle prosesser fremover som med stor sannsynlighet vil innebære sentralisering.

Det er alltid en vanskelig materie.

Helse-Nord fikk blant annet omfattende kritikk for manglende involvering fra primærhelsetjenesten og kommunene da sakspapirene ble offentliggjort i forrige uke.

Den kritikken har direktør Marit Lind tatt innover seg. Hun hadde i forbindelse med dagens styremøte ført opp et ekstra punkt til saken, der hun sørget for at bred involvering skulle befestes i vedtaksform.

Med de justeringene som Lind kom med, skulle man trodd det ville være en smal sak for styret å stemme over denne saken.

Tross alt skulle denne saken se på enkelttiltak i dag – det er ingen geografi i saken, ingen faktiske sykehus, fødestuer, intensivplasser som skulle kuttes i dag.

Styret skulle sammen med administrasjonen kun peke ut en overordnet retning for tiltakene. De tøffe takene kommer i neste runder.

Men det forutsatte at alle skjønte hva virkeligheten er: lite penger, problemer med bemanning, lav pasientgrunnlag, svak befolkningsutvikling.

Dette er faktiske forhold som snart er kun ukjente for elevene på barnetrinnet i en hvilken som helst nordnorsk skole.

Men det ble veldig tidlig klart at flere medlemmer i dette styret ikke hadde de faktiske forholdene fremst i pannebrasken.

Altfor mange var heller opptatt av semantisk flisespikkeri og virket å ha bestemt seg på forhånd for å trenere denne saken til det fulle.

Dermed tok det syv timer å flikke på noen få setninger i vedtaket. Og det var med nød og neppe og ikke rent lite diplomati at Lind og Larsen klarte å ro dette i land.

Mangelen på alarmberedskap var overhengende i debatten. Mangelen på tillit til kompetansen til Marit Lind var sjokkerende åpenbar fra flere – særlig representanter for de ansatte.

Denne farsen strakk ut i timevis der kjekling om hvilke verb skulle brukes i vedtaket var viktigere enn den milliarden foretaket var i underskudd.

Underskuddet ble faktisk ikke nevnt. Eller de 1000 helsearbeidere vi mangler for å drifte denne regionens helsetjeneste.

I stedet snakket man om alt fra det grønne skiftet, til de ukrainske flyktningene som ikke er regnet med i framskrivingen av befolkningsutviklingen.

Absurditet fulgte absurditet.

Styreleder Renate Larsen forsøkte å få medlemmene til å male en større himmel til ingen nytte. Styremedlem Rune Rafaelsen foreslo noe lakonisk at vedtaket kanskje burde ha vært skrevet på tysk. For der har man hypotetisk konjunktiv.

Det er en verbform som brukes om noe som ikke er eller kan bli virkelig. Lenge så det nemlig ut at det var dit hen de fleste styremedlemmene ville med dette vedtaket.

Det dyttet fra rektor Rafaelsen gikk fullstendig over hodet til dem som hadde trengt det mest.

For oss som hørte på, potensielle brukere av helsetjenesten i nord, ble styremøtet en frustrerende seanse.

Skjønner egentlig styret i Helse Nord hvilken historisk oppgave de har foran seg?

Såpass opptatt var styret av reinhekla flisespikkeri at de flere ganger måtte bli minnet på av Lind hva de selv vedtok i regional utviklingsplan i fjor!

Enten har medlemmer i dette styret ikke lest oppdraget de selv ga Marit Lind for knappe tre måneder siden, eller så har de fått panikk da hun leverte på det i dag.

Jeg tviler på om dette styret er skikket til oppgaven. For hvis de er så lite konstruktive med en overordnet sak som denne, tenk for et kaos det kommer til å bli når smertefulle tiltak skal diskuteres utover våren?

Det som utspilte seg i styremøtet til Helse Nord var en tragikomisk forestilling om fullstendig manglende kontakt med virkeligheten.

I fire akter over syv timer pjattet man om småplukk i håp om at man skulle slippe å heftes ved en beslutning.

Styremedlem Inger Lise Strøm sa det alle som bivånet dette spetakkelet skjønte.: – Hvert styremedlem ser på dette vedtaket med hver våre briller.

Hun mente det som en bra ting. Det er det ikke. Det er en tragedie for denne landsdelen.

Det bør statsråden merke seg. Og skifte ut de styremedlemmene som ikke kan, eller vil, ta de brillene av seg.