Liksvar på Fauske: – Jeg er lettet

ID'en klar på den døde mannen.