Bakgrunnen er at det klokken 16.15 var en båt midt i Grøtsundet som oppfattet to mayday-oppkallinger over radioen.

- På bakgrunn av dette har vi opprettet et større søk og leteaksjon med KV Heimdal, Redningsselskapets fartøy Gideon fra Tromsø og Skuld fra Skjervøy og flere mindre fartøy både fra Kystyverket og ellers som er i området, opplyser Tor Eirik Torkildsen hos Hovedredningssentralen for Nord-Norge til Nordlys.

- Fartøyer i området blir også bedt over kystradio om å sjekke fjorder og se om de ser noe. Foreløpig er søket resultatløst, opplyser han.

Klokken 19.15 har de valgt å avlsutte etter resultatløst søk:

- Etter at et mayday signal ble oppfattet i Grøtsundet nord for Tromsø er et større område gjennomsøkt av flere båter. HRS håper at det ikke er noen som misbruker mayday begrepet. HRS ønsker å takke samtlige involverte, opplyser de.

Nordlys oppdaterer.