Fremskrittspartiet har for lengst kastet seg inn i debatten om bruk av Burkini i svømmeopplæringa i Lenvik kommune.

Mens Per Willy Amundsen raser over det han mener er seksualisering av små barn, taler partifelle Øyvind Korsberg ham midt i mot.

– Jeg ser ikke argumentet om at dette er seksualisering av barn. Jeg forstår ikke at seksualisering dras opp i sammenheng med barn. Det er ikke det som er viktig i denne saken, sier Korsberg til Nordlys.

Viktigere hensyn

BAKGRUNN: Barneskole i Troms håper dette plagget vil gjøre at elevene deltar i svømmeundervisningen

Øyvind Korsberg mener det er langt viktigere hensyn å ta, enn at barn med religiøse hensyn ikke skal få bruke burkini.

– Vi bor i en landsdel med mye hav og sjø. Det aller viktigste er at alle barn får rett til å lære seg å svømme. Vi ser dessverre at det forekommer drukningsulykker blant barn som ikke kan svømme, sier Korsberg.

Årsaken til at Finnsnes Barneskole vil tillate burkini fra høsten av, er at de vil inkludere flest mulig, og få ned fraværet i svømmeopplæringa.

Kultur og religion

Han mener at barn og voksne som ønsker å dekke seg til under svømming sammen med andre, bør få gjøre dette uten at andre skal legge seg opp i det.

– Hovedbudskapet mitt er at alle skal få opplæring. Om enkelte vil bruke heldekkende drakter, ja så får det være. Det er en del av deres kultur og religion.

Han bemerker at det ikke er mange år siden toppidrettsutøvere brukte heldekkende drakter, uten at dette vakte noen stor oppsikt blant befolkningen.

– Jeg klarer ikke se at dette gjør barn til seksuelle objekter. Det er et godt tiltak av Lenvik kommune å tillate dette, og kommunaldepartementet har sagt at det er opp til hver enkelt kommune å avgjøre. Dersom Per Willy er uenig i dette, ja så må han ta det opp med departementet.

Statistikk

Trafikkulykker, forgiftingsulykker og drukningsulykker er dei viktigaste dødelege ulykkesskadane. I Nord-Norge druknet totalt 18 personer i 2015. På landsbasis døde 103 personer som følge av drukning samme år. Hittil i 2016 har 44 personer omkommet av samme årsak. Dette viser statisikk fra Norsk Folkehjelp.

De aller fleste drukningsulykkene skjer etter fall fra land/brygge i elv, vann eller sjø. De fleste omkomne er menn over 60 år, viser den samme statistikken. Samtidig viser tall fra Folkehelseinstiuttet at antall drukninger har gått dramatisk ned de siste 40 årene.