Fredag skal 260 ungdomsskoleelever i Lenvik være med på «Sjømat Innovasjonscamp 2017» for å jobbe med oppgaver og løse problemer for bedrifter i sjømatnæringa.

Løsningene som de unge, lyse hodene kommer opp med skal vurderes og premieres av en jury. Her sitter blant andre fiskeriminister Per Sandberg, som skal delta på campen sammen med ungdommene i Finnsneshallen hele dagen og dele ut premier etterpå.

– På Sjømat Innovasjonscamp får elevene kunnskap om ei næring i vekst, og hjelper til med å løse de reelle utfordringene sjømatnæringa lokalt har, sier Anne Grete Johansen i Ungt Entreprenørskap Troms.

Campen åpnes av ordfører Geir-Inge Sivertsen i Lenvik.

– For Senjaregionen så er utviklingen i sjømatnæringen den viktigste faktoren for næringsutvikling, sysselsetting og bosetting.  Som ordfører har jeg registrert en fantastisk positiv utvikling i denne næringen, og som skoleeier har Lenvik kommune erkjent at man har et ansvar for å bidra til å skape nysgjerrighet og kunnskap om regionens viktigste næringer, sier han i ei pressemelding.

Bedriftene som har oppdrag til kreative ungdommer er Brødrene Karlsen, Nord-Senja Laks, Wilsgård fiskeoppdrett, Salmar, Lenvik kommune og Senja videregående skole.