– De fleste som har rotter i drikkevannet ville ha gjort noe med det

Kommuneoverlegen og Mattilsynet undersøker bekymringsmelding om forurenset drikkevann.