Dette skal det bli en slutt på. Kommunen aksjonerer mot privat søppel

Hvis ikke eieren fjerner alt skrotet kommer det til å bli dyrt.