All drift av kommunens koronasenter i Kroken og kommunens koronatelefon opphører fra og med 1. juli i år. Torsdag 30. juni er koronasenterets og -telefonens siste åpningsdag.

Det fremgår av en pressemelding kommunen har sendt ut tirsdag ettermiddag.

Etter 1. juli er det fastlege eller legevakt som skal utføre koronatester ved mistanke om koronainfeksjon.

Kommunen håper å videreføre vaksinasjonskontoret på Jekta, men dette er ikke endelig avklart. Jobben skal uansett av Tromsø vaksinasjonskontor, men hvor dette skal gjøres er altså ennå ikke avgjort.

Fungerende og avtroppende leder ved koronasenteret, Øivind Benjaminsen, sender en hjertelig takk til alle som har stått på for kommunens koronahåndtering. Han vil takke både dem som har vært med fra dag én, og dem som har bidratt i perioder.

– Det har for meg personlig vært to meget lærerike år. Det har vært utrolig hektisk og krevende, og jeg er stolt av det arbeidet hver og en av dere har utført. Den viljen dere har vist har gjort det til en glede å få lov å lede dere. Initiativ, villighet og utholdenhet i arbeidet som er utført, er viktige stikkord å ta med seg. Det dere har vært med på vil for alltid være spesielt og unikt. Vær like stolt av dere selv som det jeg er, skriver Benjaminsen til alle som har bidratt, ifølge pressemeldingen.