Legger ned covid-sengepost ved UNN. Rammet andre pasienter

Skal kunne gjenopprettes om smittesituasjonen endrer seg.