Tirsdag 15. juni presenterer Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) en ny rapport om Fagereng-tragedien.

Teamet for rapporten er "Undersøkelse etter drukningstragedien i Troms. Hva kan vi lære om integrering og flyktninghelse?".

Ukoms direktør, Pål Iden, vil presentere rapporten digitalt klokken 10.00.