Tromsøs ulykke

Artikkelen er over 11 år gammel
DEL

Leder NOE ER galt i Tromsø. Økonomien i landsdelens største kommune er på håpløst etterskudd, og så langt har vi ikke sett vilje til å ta et fundamentalt grep om problemet.

VEDTAKET i bystyret på onsdag er et nytt vaklende skritt i en vedvarende rygging for å unngå røde tall. Det er helt feil fokus. Kortsiktige løsninger og krisehåndtering preger styringen av kommunen, ikke handlefrihet og rom for å tenke framtid.

DETTE MÅ snus. Vi anbefaler et eget prosjekt med siktemål å skape økonomisk handlingsrom for å drive politikk, ikke slukke branner. «God og effektiv kommune» kan være et høvelig navn på prosjektet, og det bør søke løsninger som frigjør rundt 10 prosent av kostnadene.

MED EN ramme på snaut tre milliarder kroner vil det i så fall bety et sted i underkant av 300 millioner kroner i forbedringer. Underskuddet som de folkevalgte strever med i dag er 90 millioner kroner.

DET ER naturligvis riktig av politikere i Tromsø og andre kommuner å rette fokus mot sin hovedkilde til inntekter og dermed muligheter for å yte en velferd som rettferdig og god, nemlig regjeringen og Stortinget, men vi mener det er feil å kun se mot Oslo.

BEDFRIFTER i privat sektor er i vedvarende omstilling. Den akutte krisen i økonomien har utløst en ny runde i alle bransjer: hvor er det mulig å effektivisere med 10 eller 12 prosent? Det er en sunn øvelse selv om den volder smerte i øyeblikket.

VI ER overbevist om at Tromsø kommune kan drives sunt og godt med 10 prosent færre kostnader. Det bærende fokus må være tjenester som ytes innbyggerne. Alle andre hensyn er strengt tatt underordnet.

VI SER det for eksempel ikke som en ulykke at antall ansatte i kommunen reduseres. Hvis en tjeneste kan ytes med færre folk, ja, da er det rådmannens og ordførerens plikt å sørge for at tjenesten leveres av færre folk.

MÅLET FOR en kommune er ikke å sysselsette. Målet er å legge til rette for at folk skal føle omsorg og trygghet, at sivilsamfunnet fungerer og at bedriftene har vilkår for vekst.

LEDELSEN i Tromsø bør be eksterne ressurser inn til dugnad.

Vi ser det ikke som en ulykke om antall ansatte i Tromsø kommune må reduseres.

Artikkeltags