Ta tannregninga

Vedtaket på landsmøtet i 2009 gikk lenger enn partiledelsen i Arbeiderpartiet ønsket. I stedet for et universelt tilbud, ønsket ledelsen en ordning der flere grupper gis refusjon av tannlegeutgifter.

Vedtaket på landsmøtet i 2009 gikk lenger enn partiledelsen i Arbeiderpartiet ønsket. I stedet for et universelt tilbud, ønsket ledelsen en ordning der flere grupper gis refusjon av tannlegeutgifter. Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

Nordlys mener at regjeringen bør dekke tannbehandling utover et visst beløp. SI DIN MENING OG STEM HER: Bør tannbehandling i større grad bli dekt av folketrygden?

DEL

SVÆRT MANGE lar være å gå til tannlegen. Det er særlig ungdommer og lavtlønte som skygger unna tannlegen på grunn av skrekk for høy regning. Det kan bli enda dyrere i lengden. Til sammen brukte vi 7,7 milliarder kroner i tannhelsetjenester i 2008. Beløpet er mye høyere i dag. I snitt brukte hver nordmann 3.775 kroner på tannhelsetjenester i 2008. Justert for prisstigningen er det 2.500 kroner mer enn i 1995. Årsaken er at tannlegene setter opp prisene sine. Fram til 1995 var det et tak på hvor mye de enkelte tannbehandlingene kunne koste.

REGJERINGEN har gitt noen utsatte grupper rett til gratis tannbehandling, og det gis refusjon for behandling av visse tannsykdommer. I tillegg får ungdom mellom 18 og 20 år dekket 75 prosent av sine tannlegeutgifter. De som er under 18 år har rett til gratis offentlig tannpleie. Men mange nordmenn rammes fortsatt hardt.

LES MER: Ikke gratis tannlege

MÅLET FRA regjeringen har vært at det offentlige gradvis skal ta større ansvar på tannhelsefeltet. Men dette er tydeligvis et veldig langsiktig mål, for lite har skjedd. Regjeringen holder fortsatt på å utrede ulike modeller «med sikte på» at det etableres et tak. Det er tidligere vurdert å heve egenandelene for legebesøk og andre helsetjenester, og flere sentrale helsepolitikere har vært åpne for dette. Men Fremskrittspartiet har vendt tommelen ned, og nå nærmer vi oss raskt et nytt stortingsvalg. Da er det få som tør å lansere upopulære innstramminger.

SV VIL gjeninnføre en prisregulering, men det er neppe det mest virkningsfulle tiltaket. Staten bør heller betale tannlegeregninger utover et visst beløp, på linje med egenandelstaket på 1.980 kroner som gjelder for øvrige helsetjenester. Alternativet bør være å heve egenandelstaket for alle helsetjenester noen hundrelapper for på den måten å kunne «finansiere» de høye tannlegeregningene. Det er ingen grunn til at tannbehandling fortsatt skal være i en særstilling utgiftsmessig.

Artikkeltags