Svaret er ja

Artikkelen er over 11 år gammel
DEL

Leder NVE HAR avslått å gi konsesjon til Norges første gasskraftverk som vil rense CO2. For dårlig teknologi er begrunnelsen. Vi klarer dessverre ikke å fri oss fra mistanken om at det har spilt en rolle at søknaden er poststemplet Hammerfest.

BAK SØKNADEN står Hammerfest Energi AS, som ønsker å bygge et gasskraftverk som vil produsere ca. 780 GWh årlig. For mye energi går til spille for å fange CO2, innvender NVE – men argumentet lyder hult når man sammenlikner med andre prosjekter i Norge.

DET MEST nærliggende er Statoils gasskraftverk i nabolaget. Melkøya utnytter 38 prosent av energien, og det uten å fange et gram CO2. Det avviste prosjektet vil utnytte 37,5 prosent av energien, i tillegg til å fange 426.000 tonn CO2 årlig.

DET VERSTE ved saken er trolig at NVE viser til at ny teknologi utvikles andre steder, og at Hammerfest bør vente på den. Mongstad og Kårstø ble nevnt, men usikkerheten er stor om teknologien ved anleggene som skal utvikles fram til 2014.

DET ER tullete å be et potent miljø som Hammerfest Energi vente på at andre skal utvikle teknologi. Det er hevet over tvil at Hammerfest er i stand til å lede an i utviklingen av energiløsninger. Vannmøllene som trofast leverer strøm beviser det.

VI TROR ordfører Kristine Jørstad Bock i Hammerfest har ubehagelig rett når hun sier Oslo ikke har vent seg til at det forskes og utvikles på et internasjonalt høyt nivå så langt nord. Det er en reell bøyg i denne og andre sammenhenger.

VI MINNER om hva som skjer med tidevannsteknologien. Norge nøler mens Skottland handler. Resultatet er at Nord-Norge taper. Det samme må ikke skje igjen. Hammerfest må få ja til å bygge gasskraftverket.

Oslo har ikke vent seg til at det utvikles på et høyt nivå så langt nord.

Artikkeltags