Gå til sidens hovedinnhold

Skjenkekutt

Artikkelen er over 11 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

REGJERINGEN vil stramme inn alkohollovgivningen slik at utestedene må stenge seinest klokken to, eller én time tidligere enn i dag. Vi støtter forslaget.

DET ER egentlig bare en side ved det nye forslaget vi strever med. Det betyr at den den kommunale selvråderetten instrueres. Det er opp til kommunestyrene å fastsette åpningstider innenfor gjeldende lovverk.

PÅ 1980-TALLET ble alkohollovene liberalisert forsiktig og kommunene fikk mer makt over skjenketidene. I dag er vi glad for at Norge forlot det strenge reguleringssamfunnet. Det var et dødsdømt regime.

MEN FRIHET forutsetter ansvar. Det gjelder deg og meg, som må oppføre oss som folk også når vi drikker, og det gjelder kommunene. De må føre fornuftige samtaler med utelivet, politiet og andre relevante parter for å finne regler som gagner folk flest og ikke bryter ned samfunnet.

DESSVERRE må vi konstatere at ikke alle har vært seg sitt ansvar bevisst. Fyll, bråk og vold tatt overhånd mange steder. Fylla i sentrumsgatene er en skam for enhver by, og farlig for dem som oppholder seg der.

POLITIET og andre fagfolk er enige om at reduserte skjenketider er en måte å møte problemet på. Vi tror ikke et øyeblikk at kortere skjenketid er et sesamsvar. Fortsatt må vi ta det største ansvaret selv.

VI ER glad for at reaksjonene fra folk i utelivet i Tromsø på forslaget fra regjeringen er nyanserte. Alle er tjent med at bransjen har gode vilkår for vekst og utvikling, men liv og helse skal ikke ofres.

DET ER synd at vi ikke er i stand til å forvalte friheten som følger med de åpne kraners politikk. Vi er veldig for at folk skal bestemme selv når det er tid for å ta en øl på byen, men vi innse at dagens ordning koster politi og helsevesen for store ressurser.

DERFOR ER det er på tide med en reform. Regjeringens forslag kom i rett tid, rett og slett. Vi håper de andre partiene på Stortinget ikke lar det gå prestisje i saken.

SELV DE mest prinsippfaste forsvarerne av frihet må innse at frihet må praktiseres på edruelig vis.