Pengekontroll

Artikkelen er over 10 år gammel
DEL

Leder DE POLITISKE partiene bør fortelle hvordan de bruker penger de får via felleskassa. Europarådets antikorrupsjonspanel Greco anbefaler Norge å innføre økt innsyn i partienes omgang med egne midler.

TIL AFTENPOSTEN sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys at regjeringen vil følge opp anbefalingen, og fremme et lovforslag våren 2010. Det er rimelig. I dag eksisterer ikke et slikt innsyn.

DET ER snakk om mange penger og viktige prinsipper. I år får partiene til sammen 337 millioner kroner i støtte fra staten. Staten er partienes viktigste inntektskilde. Vi mener det er sunt og riktig. Vel fungerende partier er en bærebjelke i demokratiet.

SAMTIDIG MÅ det være slik at fellesskapet, vi skattebetalere, har krav på å vite hva våre penger brukes til. I alle sammenhenger er det verdifullt at vi som betaler skatt er grundig orientert. Det er avgjørende for skatteviljen og moralen.

VI KAN rett og slett ikke forstå at den gamle partiformannen i Frp, Carl I. Hagen setter seg på bakbeina. Han vil ikke tillate slikt innsyn som Grande Røys er i ferd med å jobbe fram.

CAR I. HAGEN frykter innsyn kan bli en slags offentlig overvåkning av det indre partilivet i Fremskrittspartiet. Et temmelig sært synspunkt, mener vi, og overraskende av en Frp-topp.

MOTSTANDEN kan ha sammenheng med at skattemyndighetene har gått Frps pengebruk under Hagen etter i sømmene. Hagen følte seg forfulgt. Det høres ut som frykter ikke har sluppet taket.

VI KAN gjerne låne solid Frp-retorikk for å forsvare innsyn. Staten kan ikke øse ut hundrevis av millioner uten å ha peiling på hva pengene brukes til. Det finner vi respektløst i forhold til skatteytere flest .

NORGE FIKK nye regler for åpenhet rundt partifinansiering i 2006. Partilag må oppgi sine inntekter og navngi donatorer. I tillegg må de rapportere om hvordan pengene brukes, om sine eiendeler og om sin gjeld.

HVORFOR skal vi ikke vite hva skattepengene går til? Vi er ikke det minste interessert i hva Hagen bedriver i sitt indre liv i Frp. Derimot er vi veldig interessert i skattepengene våre.

Vi er ikke det minste interessert i hva Carl I. Hagen bedriver i sitt indre liv i Frp.

Artikkeltags