SAMETINGSRÅDET mener Sámi Radio må ut av NRK og bli en del av Sametingets ansvar. Rådet, eller Sametingets regjering, vil også slå sammen Riddu Ridðu, Lássagammi og Ája samiske senter. I forhold til Sámi Radio sier rådsmedlem Hilde Nyvoll at Sametinget ikke skal styre noe som helst. Derimot vil hun styre mye i de samiske institusjonene.

DET ER i sin institusjonsmelding at Sametingsrådet viser økt vilje til å ta grep om kulturinstitusjonene. Vi advarer mot forhastede vedtak. Det er prinsipielle og praktiske grunner til at reformene må parkeres.

VERST ER ideen om å slå sammen kulturelle institusjoner i Troms og Nordre Nordland for at Sametinget skal kunne styre mer. Hilde Nyvoll er på ville og farlige veier når hun argumenterer med at Sametinget skal styre proporsjonalt med hvor mye penger man bevilger.

DETTE ER prinsipielt hårreisende og åpner for vilkårlig styring etter skiftende politisk flertall. Penger vil bli et maktmiddel i forhold til kunst- og kulturell virksomhet på en måte vi ikke ser maken til noen steder. I fall dette blir vedtatt, vil Sametinget eller Sametingsrådet sauses inn i daglig drift og bli et reelt overstyre.

VI SER forslaget som et utslag av umodenhet, og regner med at det aldri blir realisert. Samtidig er det en vekker i forhold til forslaget om at Sámi Radio skal underlegges Sametinget.

DET KAN argumenteres for en slik reform, men det er sterke grunner til å la være. For det første synes vi Sametingsrådet motsier seg selv. I strukturmeldingen heter det at «det er vanskelig å forstå NRK Sámi Radio som en bedrift uavhengig av regjeringen når den er underlagt NRK-systemet og staten».

DA MÅ vel Sámi Radio bli avhengig av Sametinget hvis mediebedriften underlegges Sametinget? I tillegg taler alle praktiske argumenter mot å tukle med dagens system.