På overtid

Artikkelen er over 10 år gammel
DEL

Leder DET ER lett å forstå at de ansatte i offentlig sektor ikke gir fra seg en god pensjonsordning uten videre. Det er også lett å forstå at regjeringen vrir seg for å unngå ulike løsninger i privat og offentlig sektor, og en offentlig pensjon som bryter med prinsippene i pensjonsforliket.

VI ER IKKE enig med dem som kaller det et ran av barn og barnebarn om vi ender med en annen løsning enn å kopiere privat sektor. Slik vi leser bildet når forhandlingene gjenopptas i dag, er tiden ikke moden for en «seier» til staten.

VI HÅPER partene i løpet av pinsa er kommet nærmere et kompromiss i oppgjøret som bygger på at ansatte i stat og kommuner beholder dagens system med garantert pensjon. Noe annet er utenkelig, er vår vurdering.

SAMTIDIG MÅ løsningen ta hensyn til det som er utgangspunktet for det brede fokuset på pensjon både politisk og mellom partene i arbeidslivet. Befolkningen blir mer alderstynget, og flere må i framtiden jobbe lengre for å betale pensjon og annen velferd. For å få det til må vi ha et pensjonssystem som oppmuntrer til å jobbe lengre enn 62 år.

VI ER NØDT TIL å finne løsninger som tar på alvor en slik utvikling. At det ikke er mulig å nå helt i mål i offentlig sektor i år, må vi bare ta til etterretning. Politikk er det muliges kunst. I neste omgang kan vi kommer et skritt videre.

DE ANSATTE skal lyttes til når de anfører at pensjon er et bærende argument for å lokke folk til stat og kommuner. Vi vet at kampen om lærere og sykepleiere, for eksempel, vil bli hardere når vi har lagt finanskrisen bak oss.

Å RIGGE ned en god ordning uten å tenke seg om kan koste dyrt. Vi håper partene kommer til enighet uten konflikt. En streik fortoner seg nokså meningsløs all den tid alle ser at pensjon er et komplisert tema som krever tankekraft, modning og kreativitet.

DET ER IKKE snakk om at en part kan vinne pensjonsstriden. Det er snakk om å ha vilje til å se veier fram til en løsning som kan smerte i nuet, men ha framtiden for seg. Norge har råd til å gi ansatte i stat og kommune attraktive vilkår.

Å rigge ned en god ordning uten å tenke seg om kan koste dyrt.

Artikkeltags