Gå til sidens hovedinnhold

Nordisk allianse

Artikkelen er over 12 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

I DAG legger Thorvald Stoltenberg fram konkrete forslag til styrking av det utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet i Norden. Vi håper den tidligere utenriksministeren har tatt i, slik dagens utenriksministere fra de fem nordiske landene ba om da de ga ham oppdraget i fjor sommer.

BAKTEPPET er sammensatt, men i bunn ligger en erkjennelse at våre nærområder får økt geopolitisk og strategisk betydning. Produksjon og transport av olje og gass i nordlige farvann, samt utviklingen av arktisk i takt med issmeltingen øker viljen til å tenke og handle i lag i Norden.

ET ANNET poeng er penger. Det er et vedvarende problem i Norden at det koster mer enn det smaker å ha fem fullverdige forsvar. Hvorfor ikke tenke i lag, dele utgifter og operere på tvers av landegrensene? Det er besnærende men ikke ukomplisert fordi Nato- og EU-tilknytningen går på kryss og tvers i Norden.

SETT FRA nord er det spennende å se for seg et nordisk samarbeid om arktiske saker, havovervåkning, luftovervåkning og, for eksempel, militære enheter med solid arktisk kompetanse. Det er åpnet for slike løsninger etter at USA i 2006 trakk seg ut av Island. Fly fra Danmark, Norge og andre NATO-land patruljerer islandsk luftrom.

VI MENER det utelukkende er en styrke for Norge at våre nordiske venner integreres tettere på havet og i luften i nordområdene. Norge trenger allianser, og en nordisk vei til Storbritannia, Tyskland og andre toneangivende europeiske land vil framstå både naturlig og riktig.

IKKE MINST er det viktig at Norge tenker nytt om Svalbard. Vi mener Svalbard kan bli kjernen i et nordisk samarbeid om arktiske spørsmål.

I TILLEGG til klimaforskning bør vi se på Svalbards rolle i forhold til økt skipstrafikk i polhavet. Forsyning, beredskap og redning på Svalbard er oppgaver som bør utvikles i et nordisk perspektiv.