Forsvarets rolle

Artikkelen er over 8 år gammel
DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Leder FORSKER ved Fridtjof Nansens Institutt, Svein Vigeland Rottem ga en relevant analyse av Forsvarets rolle i nord på den 3. side i Nordlys i går. Han advarte mot ensidig debatt om forsvars- og sikkerhetspolitikk ut fra et «verste fall» tilfelle. En militær konfrontasjon med Russland er lite sannsynlig.

ENSIDIG fokus på dette skygger for debatt om hverdagslige utfordringer for Forsvaret i Nordområdene. Det handler om forhold som sjøredning, overvåkning, luftsøk og oljevern. Viktige oppgaver for at Norge skal opprettholde høy aktivitet og tydelig tilstedeværelse i nord.

NORGE kan bare i beskjeden grad spille en rolle militært, til det er vårt forsvar, uansett grein, for lite – rett og slett fordi vi er et lite land. Men vi kan spille en rolle som forvalter i nord, sette standarder og skape et klima for samhandling og fredelig utnyttelse av naturressursene.

FORSVARET kan og bør spille en aktiv rolle i en slik tenkning. Det er tilfelle i dag, og vi hilser med glede en ytterligere utvikling. Kystvakten er det fremste eksemplet på at det lar seg gjøre å forene militære og sivile oppgaver. Rett nok har det fra tid til annet vært gnisninger om hvor grensene mellom sivil og militær myndighet går, men i hovedsak går samarbeidet forbausende godt.

FISKERE vet at helikoptertjenesten på Banak og Bodø en rekke ganger har utgjort forskjellen på liv og død. De store redningsøvelsene som er gjennomført med russerne viser at det er ytterligere potensial på sjøen, i lufta og – mener vi – på land.

I FORHOLD til oljevern, overvåkning av oljelaster fra Russland mot vest, klimaobservasjoner, ulovlig fiske og beredskap mot terror mot norske og russiske olje- og gassanlegg, er det klokt at Forsvaret, også Hæren, blir trukket enda mer aktivt inn. Vi kan ikke se sterke motargumenter. Det er byggende å utnytte fellesskapets ressurser på tvers.

Det er ytterligere potensial på sjøen, i lufta og – mener vi – på land.

Artikkeltags