I NRK Troms og Finnmark i går tok Aili Keskitalo til orde for at Finnmark, Troms og de nordligste delene av Nordland bør bli en framtidig region. Vi synes det er rasjonelt tenkt av Sametingets president, men tror dessverre hun er for seint ute med ideen.

I HØST skal regjeringen legge fram en stortingsmelding om oppgavefordeling mellom kommuner, stat og regionene. I løpet av neste år, etter at oppgavene er fordelt, skal Stortinget beslutte de geografiske grensene for såkalte «nye og robuste regioner». Regionene skal erstatte dagens fylkeskommuner seinest 1. januar 2010.

DET KUNNE dannet grunnlag for flere spennende og viktige debatter, ikke minst i Nord-Norge. Keskitalo peker selv på en vesentlig dimensjon som til nå ikke er vektlagt mye i debatten. Er det mulig å forene samiske bruks- og bosettingsområder i Nord-Norge med nye regionsgrenser?

HENNES SVAR er at et samisk språkområde kan danne en naturlig regionsgrense. Språkområder vitner om hvordan folk har samhandlet i nord. Dagens fylkes- og riksgrenser er trukket på kryss og tvers av nordsamenes boområder. Neste uke skal Sametinget diskutere reformen.

SELV OM vi har sympati for Keskitalos tilnærming, tror vi dessverre dette blir et skudd i natten. I dag tyder alt på at hele reformen ender som en farse eller en tragedie. Staten vil ikke gi tung makt til regionene, og flertallet er låst i forhold til regionenes størrelse. Det skal bli minst 10-12 regioner, slo Åslaug Haga fast før hun ble syk. Fra før har Ap-ledelsen lovet at Finnmark skal forbli Finnmark.

BILDET ER at 19 fylkeskommuner vil bli erstattet med 12 (kanskje 10) regioner som ikke får vesentlig andre oppgaver enn dagens fylkeskommuner. I nord vil Finnmark forbli Finnmark, og da er det overveiende sannsynlig at Nordland og Troms forblir Nordland og Troms.

HVIS VI tar et tverrsnitt av debatten i nord så langt i høst er det lett å se at helse og samferdsel er viktig for at folk skal leve godt. Dette er statlige oppgaver i dag, men også oppdrag som kunne vært gitt til en nordnorsk region som omfattet Nordland, Troms og Finnmark. I så fall ville en region hatt mening.