Flertallets feil

Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

"Spørsmålet er om det ikke ville vært klokere å jobbe for økt effektivitet innenfor dagens rammer, framfor å gå i krig med egne arbeidstakere." SI DIN MENING: Støtter du innføringen av konkurranseutsetting i Tromsø?

DEL

I GÅR VEDTOK Tromsø kommunestyre å åpne for det byråder og ordfører Jens Johan Hjort (H) omtaler som «konkurranseutsetting», og Fagforbundets Bjørn Willumsen kaller «privatisering». Begrepskrangelen er underordnet, all den tid folk flest faktisk forstår kjernen: I praksis dreier det seg om at all mulig kommunal tjenesteproduksjon kan bli satt ut til private virksomheter. For så vidt ingen forbrytelse, all den tid tjenestene innbyggerne nyter godt av, ikke svekkes.

OFFENTLIG sektor er tvunget til løpende omstilling. Det betyr ikke at jobben som gjøres i dag nødvendigvis er gal. Det handler om generell samfunnsutvikling. Økte lønninger, prisstigning, og så videre, tvinger det offentlige - som alle andre virksomheter - til stadig effektivisering. Det er her konkurranseutsetting kommer inn som selve sesamløsningen, skal vi tro Høyre og Frp. Det er en forenkling. Og spørsmålet er om det ikke ville vært klokere å jobbe for økt effektivitet innenfor dagens rammer, framfor å gå i krig med egne arbeidstakere.

DET LIGGER i næringslivets natur å tjene penger. Dette er ikke gjort ved et trylleslag, selv med fete kommunale kontrakter. Når bunnlinja skal tilfredsstilles, er antall virkemidler begrenset. Økte inntekter betyr fort høyere pris. Eller at lønnskostnadene holdes i sjakk ved at færre hender produserer mer. Et alternativ er at kommunen presser private virksomheter til å gå med røde tall, eller tar tilbake tjenesteproduksjonen om resultatene uteblir. Det høres ikke ut som god Høyre-politikk å sende private bedrifter til skifteretten. En annen mulighet er at en eller flere storaktører vinner fram, og forblir uovervinnelige. Slik skapes monopol.

TROMSØS innbyggere ga sin støtte til de borgerlige med åpne øyne. Utviklingen det nå åpnes for var varslet, og dermed villet. Det betyr ikke at den er klok. Historien har vist at også flertallet kan velsigne alvorlige feilgrep. Hvem som blir husket for det, er en annen sak.

LES MER: Tromsø sier ja til privatisering

LES MER: Demonstrerte mot privatisering

Artikkeltags