En siste sjanse

Artikkelen er over 10 år gammel
DEL

Leder DET ER simpelthen ikke til å begripe at de sju kommunene i Nord-Troms ikke likebehandles med kommunene i Finnmark. Håpet er at Stortinget 19. juni retter opp en åpenbar feil fra regjeringens side.

FOR Å repetere: to ganger har Stortinget gitt beskjed om at kommunene i tiltakssonen skal få samme tilskudd fra staten. Det skjedde etter solide faglige råd både fra det såkalte «Borgeutvalget» under den forrige regjeringen og «Sørheimutvalget» under dagens regjering.

TIL TROSS for dette valgte regjeringen i forslaget til revidert budsjett å la uretten føres videre. For kommunene i Nord-Troms betyr det 80 millioner kroner i tapte inntekter til offentlig velferd.

MANDAG FIKK Kommunalkomiteen på Stortinget nye og viktige opplysninger fra ordførerne i Nord-Troms. I løpet av de siste seks år har Nord-Troms-regionen gått tilbake med rundt 550 innbyggere. Det betyr minst 20 millioner kroner i tapte inntekter.

SAMTIDIG er det nesten umulig for en kommune å redusere utgiftene når det forsvinner en eller to elever fra noen klasser hvert år. Samme antall klasser, lærere og bygning må uansett bestå.

DETTE BETYR at den økonomiske situasjonen i Nord-Troms er forverret, og det er nok et argument for å gi de sju kommunene samme økonomiske vilkår som de andre kommunene i tiltakssonen.

VI HAR til nå ikke hørt ett argument for at vekstkommunen Alta (drøyt 18.000 innbyggere) skal ha bedre økonomiske vilkår enn Kvænangen (drøyt 1.300) innbygger, bare fordi en fylkesgrense skiller naboene. Det burde selvsagt vært motsatt hvis det først skulle være ulike ordninger.

VI MENER det styrker tiltakssonen at alle kommunene behandles likt, og vi frykter ordningen kommer under presse med økt fokus på forskjellen mellom Alta og Kvænangen.

BILDET i dag er at hele opposisjonen vil stemme for likebehandling når saken kommer opp i Stortinget om tre uker. Stemmer de rødgrønne nei, kan de like godt avlyse valgkampen i Nord-Troms. Å nekte folk rettferdighet vil selvsagt ikke blir akseptert.

Stemmer de rødgrønne nei, kan de like godt avlyse valgkampen i Nord-Troms.

Artikkeltags