I FLOMMEN av dårlige nyheter om miljøet er det hyggelig å registrere at forskere ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) friskmelder Finnmarksvidda. For åtte år siden gikk bildene av en nedbeitet vidde landet over. Leg og lærd fryktet at hele vidda skulle ende som ørken.

I DAG konkluderer forskerne med at lavet lavdekket har økt fra rundt 22 millimeter i 1998 til 28 millimeter i fjor. Det betyr, kort fortalt, at vidda er sunn og frisk, og at naturen er i god balanse igjen. Vi er enig med kollega Altaposten som gleder seg stort over resultatet.

DERNEST ER det tid for å lete etter årsakene til at katastrofen uteble og at naturen leget seg selv. For det er det som har skjedd. I årevis har det vært en sannhet at for mange rein var i ferd med å ødelegge naturen. Nå viser det seg at reintallet vokste i samme periode som lavdekket har kommet tilbake.

VI SKAL vokte oss for å trekke for raske slutninger. Vi nøyer oss med å konstatere at det er behov for ny og mer presis kunnskap. Vi håper at forskere, reindriften og turismen vil gå sammen om oppgaven. Alle har interesse av at naturen holder seg frisk og sunn.

VI SKAL alle låne øre til det reineier Nils Henrik Sara sier til Altaposten i forbindelse med funnet. Sara sier at reineierne ikke er overrasket. Tvert imot. Først trodde de på forskernes alarm, men ble mer og mer skeptisk til å kutte dramatisk i reintallet. De så at laven vendte tilbake, men ble ikke trodd.

VI HAR hørt fiskere fortelle samme historie. De som kjenner naturen og veksten fra hverdagens slit blir ikke lyttet til av folk med doktorgrad. Det er all grunn til å reflektere over det når nye oppdrag skal løses et eller annet sted i Nord-Norge. Det er så mye kunnskap og klokskap å høste for den som vil lytte til vanlige folk.

HELDIGVIS ER det gode tegn til at verden går framover. I forbindelse med ny klimaforskning i arktis er et av hovedpoengene å engasjere de ulike urfolkene i nord. Blant annet er reindriftssamer i Norge med på å observere skogsnivået.

VI ER overbevist om at de som skal leve av naturen også er de beste til å se sykdomstegn. De kan høste av generasjoners kunnskap.