ORDFØRER Herman Kristoffersen vil gjøre til Tromsø til en automatfri by. Det er vi glad for. Lyngen brøytet vei, og siden har Vefsn og noen få andre kommuner fulgt etter og blitt kvitt automatene. Hvis også Tromsø når fram vil det være et viktig signal.

DET ER dessverre ikke mulig for en kommune å vedta forbud. I Lyngen lyktes man ved frivillighet. Alle som var involvert i Lyngen innså at det fører for mye ulykke med seg at en skog av automater står og blinker. I avveining mellom ulike hensyn sa man at å unngå at medmennesker lokkes ut i ruin teller mest.

DET SAMME bør telle i Tromsø og andre kommuner. Mens staten og ESA gjør opp seg imellom kan ansvarlige politikere og kjøpmenn ta ansvar lokalt. Det er lokalt, midt i vårt eget kjøpesenter, at mange av oss lokkes ut i økonomisk, og ofte personlig ruin.

DET STORE bildet er at ESA har saksøkt Norge. Et bredt flertall i Stortinget vil overlate automatene til Norsk Tipping. Dette protesterte en gruppe automateiere heftig mot, og klaget til EFTA-organet. Svaret er at ESA vil tvinge Stortinget i kne. Det er avskyelig.

NORGE HAR rett. Et fritt marked fører mange ut i elendighet. Trolig er så mange som 50.000 nordmenn spilleavhengige. Vi vet ikke presist hvor mange som lider i Tromsø og andre nordnorske kommuner. Vi vet bare at det er for mange.

NORGE MÅ ikke finne på å gi ESA lov å bestemme at nye nordmenn skal lokkes ut i ulykken. Hvis det er eneste utvei, så bør Norge heller gå til det skritt å forby alle automater. I og for seg en god løsning, men den er altså nasjonal – ikke lokal.

UANSETT ER det riktig å stenge automatene mens striden pågår. Vi vet at det tar tid. Det er antydet at en dom fra EFTA-domstolen kan kommer i 2007. Vi ser ingen grunn til at Norge skal se på at nye folk ruinerer seg fram til da.

I VÅRE øyne er det heller ikke et argument at Røde Kors trenger inntektene. Det er tross alt snakk om blodpenger. I tillegg er det solid dobbeltmoral å holde ulike svake grupper opp mot hverandre. Derfor gjentar vi; Kast ut alle automatene så fort som mulig.