VI FINNER ingen overraskelser i stortingsmeldingen om samepolitikk som statsminister Jens Stoltenberg og «sameminister» Bjarne Håkon Hanssen la fram i Karasjok i går. De som kaller meldingen kjedelig har for så vidt rett. Vi er mest glad for at regjeringen holder stø kurs.

PÅ NOEN områder vil Sametingets rolle bli styrket, men det skal skje i et forsiktig og ansvarlig tempo. Et eksempel er konsultasjonsretten. Sametinget skal bli konsultert før regjeringen lukker statsbudsjettet. Det vil øke Sametingets mulighet til å påvirke egen økonomi.

REGJERINGEN sier den vil legge til rette for at Sametinget kan føre en selvstendig kulturpolitikk. Blant annet skal Sametinget få prioritere mellom kulturbyggeprosjekter. Det sikrer Sametinget reell makt, og det bør gjøre det mer attraktivt å drive med samepolitikk.

VI ER enig i at kulturområdet egner seg når Sametinget skal gis utvidet myndighet. Språk og kultur vil alltid være viktigst når det handler om å pleie og utvikle samisk identitet. At Sametinget selv velger hva som er viktigst er bare rett og rimelig.

VI ER direkte uenig med NSR som kritiserer regjeringen for ikke å ville innføre reelle budsjettforhandlinger mellom Sametinget og regjeringen, og som vil konkretisere begrepet «samisk selvbestemmelse». Det er ikke nødvendig, mener vi.

KRAVET OM selvbestemmelse er en bumerang. Det gir assosiasjoner til løsrivelse og statsdannelse, og vi har til nå ikke sett gode og folkelige svar på hvorfor samer flest er tjent med «samisk selvbestemmelse».

DERIMOT ER vi sikker på at særlig eldre samer vil tjene på at samiske pasienters behov for tilrettelagte tjenester må tas på alvor, slik det heter i meldingen. Samtinget kan med fordel lære av regjeringen, og bruke mer tid på oppgaver som er viktig for folk flest.