Å velge livet

Artikkelen er over 11 år gammel
DEL

Leder FRP SKAL ha ros for å ha tatt debatten om en verdig slutt på livet. Det er all grunn til å føre en balansert samtale i offentlighet om det følsomme og private temaet.

FRP VEDTOK å åpne for aktiv dødshjelp. Vi tror både Frp og samfunnet for øvrig trenger mer tid, mer tvil og grundigere avveininger før det er rett å trekke en så bastant konklusjon.

FRP BEGRUNNER sitt standpunkt med at enkeltindividet har rett til å bestemme over eget liv, og dermed rett til å bestemme egen død. Det er klassisk liberalistisk tekning. Verden er ikke så svart-hvitt i alminnelighet, og langt fra i møte med det største av alle store spørsmål: leve eller dø?

VI VELGER å tolke Frp-vedtaket som starten på en viktig debatt, ikke som en invitasjon til å si ja eller nei til det bastante standpunktet fra landsmøtet. Det siste gir ingen mening.

I MØTE med smerter og lidelse ved livets slutt, er det forståelig at noen ønsker hjelp til å få avsluttet pinen. Aktiv dødshjelp er likevel uakseptabelt. Det vil være å bryte helt grunnleggende verdier i et humant samfunn. Vi skal ikke skal ta liv. Ikke som straff. Ikke som hjelp mot smerter.

Å BRYTE denne grensen, enten ved å innføre dødsstraff eller aktiv dødshjelp, vil føre oss inn avveininger det er umulig å finne kloke svar på. Hva kvalifiserer for dødsstraff og hvor går grensen mellom et meningsfullt og et uverdig liv?

RETTEN TIL å dø kan også føles som en plikt til å dø. I USA sa 55 prosent av de som ønsket å benytte seg av retten til å dø at de ville det for ikke å ligge til last for familie og samfunn.

ELDRE OG SYKE kan føle, rett eller galt, at omgivelsene vil synes det er bedre om de er døde enn å være til bry for unger og helsevesenet. Det har vi ikke lov til å overse i debatten om retten til å dø.

VI HAR respekt for dem som velger å avslutte eget liv når kun et smertehelvete gjenstår. Men vi kan aldri si ja til at samfunnet i forkant skal bidra på noe som helst vis.

I STEDET bør fellesskapet gjøre mer for å gi livshjelp, pleie og omsorg i livets siste fase, som KrF-leder Dagfinn Høybråten uttrykte det.

Fellesskapet bør gjøre mer for å gi livshjelp, pleie og omsorg i livets siste fase.

Artikkeltags