- De har misforstått hvis de tror at landsdelen mangler direktører

Mener beslutningen bør utsettes til det kan legges fram kostander for planen.