(Nordnorsk debatt)

Stadig flere skrekkhistorier om kundebehandlingen fra SAS havner nå i mediene, også i Nord-Norge, for eksempel småbarnsmoren Ellisif Wilhelmsen i Bardu og fylkesrådslederen i Troms og Finnmark, Bjørn Inge Mo.

Det handler om opprørte passasjerer som blir påført flere døgn ekstra på hotell i påvente av ny avgang, og tusenvis av kroner i ekstra utgifter som det er uklart om de får tilbake.

SAS har tapt 20 milliarder kroner de siste to årene på grunn av pandemien. Fremdeles taper selskapet flere titalls millioner daglig. Samtidig har SAS sagt opp 40 prosent av de ansatte som fører til at det er for få og utslitt personell i alle ledd - kundeservice, kabin og cockpit.

Det fører til at SAS nå svarer med å kaste kundene under bussen, noe som er utilgivelig, spesielt i Nord-Norge, der man ikke har noe alternativ til flytransport for å reise til andre deler av landet.

SAS preges for tiden av høyt sykefravær, svekkede fagforeninger og vedvarende konflikt mellom ledelsen og de ansatte. 560 piloter – 200 av dem norske - har forsvunnet ut grunnet koronapandemien og har ikke blitt reansatte. I mellomtiden har SAS omorganisert og opprettet flere nye datterselskaper.

Det betyr uansett at man har for lite ressurser, svært mange av kanselleringene og problemene vi opplever skyldes crewmangel.

Resultatet er at omdømmet er i fritt fall, når hensynet til kundene ser ut til å komme i siste rekke. Slik burde det ikke være for et selskap som tross alt har mottatt milliarder av kroner i krisehjelp og garantilån fra sine eiere, også skattebetalerne i Norge har bidratt, til tross for at den norske staten i 2018 solgte sin eierandel i SAS.

SAS har tradisjonelt vært en hovedpulsåre for befolkning og næringsliv i Nord-Norge. Det har nytt godt av et ry som seriøst og punktlig selskap, som oftest til å stole på når konkurrentene har havnet i vanskeligheter. Dette er nå i rask endring, med en katastrofal og likegyldig behandling av kundene.

Styret og den øverste ledelsen må vise ansvar og finne løsninger på krisen. Hvis hensynet til de reisende betyr noe, bør SAS fremskynde arbeidet med å få de oppsagte og arbeidsledige pilotene tilbake på jobb og i lufta igjen, til anstendige vilkår.