Idrettskretsen brukte 1,5 millioner kroner på konsulenter i 2014

Organisasjonssjef i Troms Idrettskrets, Sølvi Ofstad, bruker ti prosent av budsjettet på konsulenter.

Organisasjonssjef i Troms Idrettskrets, Sølvi Ofstad, bruker ti prosent av budsjettet på konsulenter.

Artikkelen er over 5 år gammel

10 prosent av den totale oppsetningen til Troms Idrettskrets i 2014 gikk til kjøp av tjenester fra fagkonsulenter.

DEL

Nordlys har bedt idrettskretsen om en oversikt over bruken av tjenester utført av konsulenter de to siste årene. Idrettskretsen har delt konsulentbruken inn i fem poster. Tromsø Idrettsråd har også bidratt fordi dem samarbeider med idrettskretsen om anleggsplanene.

- Troms Idrettskrets utfører oppgaver og tjenester for idretten på mange ulike fagfelt. Vår faste stab utfører kjerneoppgavene og administrasjon, og vi velger derfor å kjøpe tjenester innen fagområder i prosjekter og fagområder som krever kompetanse vi ikke besitter, sier organisasjonssjef Sølvi Ofstad.

Olympiatoppen får mest

Totalt har idrettskretsen en omsetning på 15,2 millioner kroner. Troms idrettskrets har også et juridisk og regnskapsmessig ansvar for Olympiatoppen Nord-Norge. Det er nettopp Olympiatoppen som har størst forbruk av fagkonsulenter.

- Nesten all fagkompetanse og fagleveranse fra Olympiatopper er til enkeltutøvere, trenere og miljøer, samt fagdager. Kurs og seminarer er innleid tjeneste fra fagpersoner godkjent av Olympiatoppen. De har i liten grad hatt faste ansatte, men har kjøpt fagkompetanse i henhold til etterspørsel fra idretten og egne handlingsplaner. Det er gjennomført mange tiltak: ukentlige treninger for utvalgte utøvere, inkludert funksjonshemmede og miljøer, seminarer, coaching og idrettspsykologi, helsenettverk, ernæringsveiledning. Det er de største områdene, i tillegg mange andre mindre tiltak, fortsetter Ofstad.

Anleggsutvikling

Anleggsprosjektet til Troms Idrettskrets/Tromsø Idrettsråd er den nest største potten når det gjelder konsulentbruk. De to siste årene har man brukt 800.000 på dette prosjektet.

Tromsø Idrettsråd hadde ansvaret for «Idrettsbyen Tromsø» fram til 18. september i 2013. Deretter innledet idrettsrådet og idrettskretsen et samarbeid som skulle gi flere idrettsanlegg i hele fylket. Idrettsrådet brukte 143.000 inkludert moms i konsulentbruk før finansieringsdatoen.

- Et vesentlig poeng er at tallene i idrettens budsjetter som går til en konsulent inkluderer moms, det vil si at konsulenten ikke får det beløpet som oppgis, men 20 prosent mindre. Man må altså skille mellom hva idretten har brukt, og hva konsulenten i virkeligheten får. Dertil kommer at idretten gjennom momskompensasjon får tilbake deler av momsen, sier leder i Tromsø Idrettsråd, Lars Olav Sparboe.

Tromsø Idrettsråd og Troms Idrettskrets søkte våren 2013 om å gjennomføre prosjektet «anleggsløftet for Tromsidretten», hvor «Idrettsbyen Tromsø» skulle videreføres, sammen med nye anleggsplanprosesser for Sør-, Midt- og Nord-Troms.

- Det ble gitt gode signaler på finansiering og Idrettsrådet valgte å starte opp prosjektet 14. juni 2014 for å holde i gang prosessene i «Idrettsbyen Tromsø» som idrettsrådet hadde gående. Det dro imidlertid ut med tilsagnet til i november og godkjent oppstart for prosjektet ble fra fylkeskommunens side satt til 18. september. Det vil si at Idrettsrådet måtte ta tre måneder av oppstarten av prosjektet på egen kappe, forklarer Sparboe.

- Dette er et felles prosjekt med flere tiltak i Troms fylke. Det har vært gjennomført møter med idretten, kommuner, næringslivet, politikere på kommune-, fylke- og stortingsnivå. Vi har arrangert to større seminarer for idretten. Vi utarbeidet anleggsplan for Troms. Idrettsanlegg er et viktig satsingsområde for idrettskretsen, og prosjektet har vært meget positivt mottatt av idretten i fylket. Prosjektperioden er til 31.mars 2015. Prosjektet er finansiert av Troms fylkeskommune (48 prosent), resten er et spleiselag av Troms idrettskrets og Tromsø idrettsråd. Vi har kjøpt prosjektledelse hos Sjurelv & Kufaas, og arkitekttjeneste hos 700nord, sier Sylvi Ofstad.

- Prosjektet hadde ikke fått finansiering dersom man skulle gjennomføre slike krevende prosesser med frivillige. Slik finansiering stiller krav til kvalitetssikret og profesjonell gjennomføring, sier Sparboe.

Kurs og instruktører

De tre siste postene er «Aktiv på dagtid», Barents Winter Games og kursinstruktører. I 2014 brukte man henholdsvis rundt 165.000, 67.000 og 113.000 kroner på disse prosjektene. Blant annet måtte idrettskretsen engasjere en prosjektleder for å få gjennomført Barents Winter Games.

- Troms Idrettskrets tilbyr kurs for idretten på fellesfaglige områder som klubbadministrasjon, klubbutvikling, lover og regler, økonomistyring, styrearbeid i praksis, aktivitetsleder barneidrett, kurs for unge ledere, anleggsbygging. De fleste kurs vi tilbyr er standardkurser som idrettskretser har for idretten, og som er gratis, samme tilbud og prinsipp i hele landet. Dette finansieres gjennom tilskudd fra idrettsforbundet. Noen er lokal satsing av oss med egen tilleggsfinansiering, for eksempel rettet mot vårt ungdomsarbeid, forteller Ofstad.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken