Lærer hjalp flyktninger på eksamen: – En trist sak, mener direktoratet

Ni flyktninger, bosatt i Kvænangen har fått norsktestene sine annullert etter at en lærer hjalp dem med å finne svarene på spørsmålene.