Lanserer sjekkliste for å få slippe til hos havbruksnæringa

Leverandører i Troms og Finnmark har utviklet en egen smittevernveileder.