Nå er denne veien gjenåpnet – før tida. Kommunen har én klar oppfordring til byens bilister

Langnesvegen gjenåpnes etter en måned med veiarbeid.