Snart skal du slippe å gå i grøftekanten her

UTRYGT: Det er risikosport å være fotgjenger i nedre halvdel av Langnesbakken. Nå lover Britt Hege Alvarstein og Tom Erik Forså ferdigstillelse av fortauet etter at avtalen om belønningsordning ble signert tirsdag.

UTRYGT: Det er risikosport å være fotgjenger i nedre halvdel av Langnesbakken. Nå lover Britt Hege Alvarstein og Tom Erik Forså ferdigstillelse av fortauet etter at avtalen om belønningsordning ble signert tirsdag. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Foreldre hilser fortausplanene velkommen.

DEL

Det er nesten med livet som innsats å gå i nedre del av Langnesbakken. Fra den flotte gang- og sykkelstien langs Kvaløyveien, er det plutselig bråstopp inn i bunnen  av  den tett trafikkerte Langnesbakken.

Der suser bilene  forbi non-stop mens fotgjengerne og syklister henvises til grøftekanten.

Nå lover byråd Britt Hege Alvarstein og hennes politiske rådgiver og fylkestingskandidat Tom Erik Forså at de noen og hundre metrene uten fortau nå skal fullføres.

- Dette skal vi gjøre noe med så snart som mulig. Det er veldig mange som bruker den til og fra og jobben og ellers, sier de to.

Tiltaket hilses velkommen av foreldre som har barn som bruker veien for å komme seg på skolen.

Geir Peder Pedersen sier dette:

- Vi har to barn som heldigvis får gå over eiendom til private naboer slik at de slipper å gå den delen av Langnesbakken som ikke har fortau. Dette gjør at vi tør la Amund på 8 år gå alene til skolen i vinter. Det hadde vært helt uaktuelt å la han gå opp Langnesbakken uten fortau. Vi ønsker å ha han lenge.

- Vi er veldig fornøyde med at det endelig kommer fortau. Håper det kommer i høst, sier Pedersen, som legger til at der er flere skolebarn som snart skal legge ut på risikoferden opp bakken.

Han sier at det også ligger en helsestasjon i Kløvervegen hvor foreldrene kommer gående med sine barn, og at forkjørsretten som er innført i bakken har økt farta på bilene som bruker Langnesbakken.

260 millioner

Grunnen til at Alvarstein og Forås  kan være så sikre på at det blir fortau her er belønningsordningsavtalen mellom Samferdselsdepartementet, kommunen og fylkeskommunen ble signert i tirsdag. Midlene fra belønningsordningene for kollektivtransport og mindre bilbruk i by frigjør utbetaling av årets tilskudd, småpene 71,5 millioner kroner.

Totalt over fire år får kommune og fylkeskommunen 260 millioner, fordelt på 60 mill i 2016 og 64,5 mill. i henholdsvis 2017 og 2018.

Målet er at det i 2018 skal være 20 prosent flere kollektivreiser i 2017 og at biltrafikken i sum ikke skal øke fra 2014-nivået frem til 2018.

Sanntidsystem

Fra Troms fylkeskommune sin side er de første tiltakene som settes i gang er etablering av sanntidssystem og oppgradering av holdeplasser. Det blir også bli flere avganger på de største bussrutene og gjort forsøk på ekspressruter.

Fylkeskommunen har som mål at bussene skal kommer raskere frem, være mer punktlig og forutsigbart.

Alvarstein brenner etter å komme i gang.

- Og det tøffeste med hele greia, er at vi har vunnet gjennom med denne belønningsordningene bare ved hjelp av gulrot, ikke pisk. Vi får dette på gode intensjoner, uten innføring av bompenger.

Flere områder

Hun har allerede flere steder der det trenger gang- og sykkelstier og kollektivstraseer.

- Men vi har manglet penger. Det får vi nå, sier Alvarstein og peker på Nord-Tromsøya der det er store mangler på området, som for eksempel langs Stakkevollveien, i Ørndalen, på campus.

Hun er klare til å dundre i gang så fort som råd er og har tatt kontakt med fylkeskommunen for å se på hvilke tiltak som kan startes på allerede i høst.

- Vi har et godt samarbeid med fylkeskommunen og Statens vegvesen.  Vi skal se på kollektivtraseer, Stakkevollveien kommer jo. Så må det legges enda bedre til rette for bussene, eksspressbuss fra UNN til sentrum, skal Dramsveien kanskje bli envegskjørt? Vi ønsker å legge til rette best mulig for flest mulig. Administrasjonen min er i gang med å se på hva som er ferdigregulert  hvor vi kan dundre igang så raskt som mulig.

Artikkeltags