Coop Prixs inntreden i 1. etasje på Kysten Hus har vakt en viss oppsikt. Ikke matvarebutikken som sådan, men det gule preget samt filmen som dekker vinduene til Coop Prix-butikken.

Nå reagerer også kommunen. I et brev til Narud Stokke Wiig Sivilarkitekter AS slår kommunen fast at "fasaden er i strid med bestemmelsen i Sentrumsplanen. Dersom belegget ikke fjernes, vil det være avhengig av dispensasjon fra planen."

I brevet signert byggesakssjef Laila Falck  skriver kommunen at "Byggesakskontoret har registrert at vinduene ut mot gatene er belagt med et matt belegg/film som hindrer innsyn i lokalene. Tildekkingen har et inntrykk av å være permanent".

I Sentrumsplanen for Tromsø står det nemlig:

"Første etasje mot offentlige rom skal være preget av åpenhet og ha minimum 70 prosent vindusareale inklusive inngangsdører. Det tillates ikke lukkede sokkeletasjer, parkering eller tildekking av store vindusflater i første etasje mot offentlige byrom, sentrale deler av Storgata og kaipromenaden".

LES OGSÅ: - De har bygget en måseskjitmagnet

- Vi har mottatt brevet, men vi har ikke tatt stillling dette enda siden det involverer en dialog med både leietaker og huseier, sier partner Gudmund Stenseth i Narud Stokke Wiig Sivilarkitekter AS.

Hans tolkning er derimot at hvis det foreligger gode grunner for dispensasjon, så tror han det kan være mulig å få det.