- Kvinnen var alene om handlingen

Se opptak fra pressekonferansen om henleggelse av Fagereng-saken.