Gå til sidens hovedinnhold

Kvin­ne i 50-åre­ne om­kom et­ter bil­ulyk­ke i Ross­fjord­strau­men i Midt-Troms

Artikkelen er over 2 år gammel

En kvinne i begynnelsen av 50-årene er bekreftet omkommet etter en bilulykke i Rossfjordstraumen. Tre personer var involvert i ulykken.

Tid­lig søn­dag mor­gen klok­ka 06:28 fikk po­li­ti­et inn en mel­ding om en ut­for­kjø­ring langs fyl­kes­vei 7872 i Ross­fjord­strau­men i Len­vik kom­mu­ne.

Nød­eta­te­ne var frem­me på ste­det en halv timese­ne­re. Da ble tre personer frigjort fra kjøretøyet.

– Vi er på ste­det. Det er snakk om en al­vor­lig tra­fikk­ulyk­ke med per­son­ska­der, in­for­me­rte ope­ra­sjons­le­der ved Troms po­li­ti­dis­trikt, Len­nart Steffensen.

Klokka 11:30 melder politiet på Twitter at en kvinne i begynnelsen av 50 årene er bekreftet omkommet på stedet.

På­rø­ren­de til kvinnen er vars­let.

En av de involverte, en mann i 50-åre­ne, ble sendt til Uni­ver­si­tets­sy­ke­hu­set Nord-Norge i Tromsø (UNN).

– Han betegnes som alvorlig skadet etter ulykken, men stabil, forteller pressevakt ved UNN, Per-Christian Johansen.

Den tredje involverte personen er en mann i 20-åre­ne. Han ble sendt til le­ge­vak­ta på Finns­nes etter ulykken, men ble sjekket ut igjen kort tid etter.

– Han had­de in­gen ska­der som til­sa at han treng­te mer me­di­sinsk opp­føl­ging, sier Steffensen i Troms po­li­ti­dis­trikt.

Steffensen vil ikke si noe mer om år­sa­ken til ulyk­ken på nå­væ­ren­de tids­punkt.

– Vi har krim­tek­ni­ke­re på ste­det og dri­ver av­hør av de in­vol­ver­te og and­re vit­ner. Inn­til vi får opp­lys­nin­ger nok skal vi ikke gå ut å kon­klu­de­re med noe som helst, sier Steffensen til Nordlys.

Sa­ken opp­da­te­res.


Kommentarer til denne saken