Ski- og hodelykt-produsenten fikk låne 1,5 million fra lånefondet. Nå vil en gruppe politikere stanse utbetalingen

Sju kommunestyrerepresentanter fra Kvænangen har sendt en formell klage til fylkesmannen. De krever at vedtaket som ble gjort 14. august i år blir kjent ulovlig.