Frykter alvorlig fiske-sykdom i oppdrettsanlegg i Kvænangen

Mistanke om ILA-smitte.