Natt til onsdag stenges Kvalsundtunnelen igjen i to timer. Det er arbeidet med strømforsyninga i tunnelen  som gjør at Ringvassøya blir isolert i to timer fra klokka 02.00 til 04.00.

Utrykningskjøretøyer kan likevel passere ved behov.

Det arbeides nå med en pumpestasjon inne i tunnelen, og det er også nedsatt fartsgrense i tunnelen samt at trafikken periodevis blir dirigert med følgebil.

Vegvesenet regner med at fartsreduksjonen og enveiskjøringen i tunnelen vil vare fram til 1. mars neste år.

Statens vegvesen opplyser at arbeidet med pumpestasjonen i tunnelen, som ble åpnet i 1988, vil koste 30 millioner  kroner.