Beboere har fått nok av støy og støv fra veien på Kvaløya - nå håper de kommunen tar grep

Økt trafikk og dårlig skjerming fra veien har negativ innvirkning på botilværelsen i Åslandvegen på Kvaløya.