Nå har de fått nok av avfallet på nabotomta: - Foreldre må be ungene holde seg unna fordi det er farlig der

Naboene mener tomta har blitt en avfallsplass. Det skyldes renovasjon, sier grunneier.