Uværet stopper arbeidet med å tømme «Northguider»: - Sikkerheten er det viktigste

Uvær setter bergingsarbeidet på Svalbard i stillstand.