Kutter utbyttet ned til 866 millioner: - Tar krisen på stort alvor

Samme dag som Finanstilsynet tilrår bankene å kutte utbytte, foreslår styret i Sparebanken Nord-Norge å redusere rekordutbyttet de har forespeilet eierne.